ΚΟΣΤΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Είναι το διαχειριστικό κόστος της Εταιρίας και αφορά τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή των οχημάτων.

Το κόστος, ορίζεται απο τον Διαχειριστή , το οποίο διαμορφώνεται αναλόγως της υπολειμματικής αξίας του οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συναλλαγής.

Ο Διαχειριστής, έχει κάθε δικαίωμα να αλλάξει το κόστος διαχείρισης το οποίο θα γνωστοποιήται έως και δύο ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.

ΒΑΣΙΚΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

  • Έως 200,00£ → 0,00£
  • απο 201,00 ευρΈως 800£ → 40,00£ + Φ.Π.
  • Ααπο 800 ,00 ευρΈως 1500,00£ → 60,00£ + Φ.Π
  • Απο 1501,00ευρ Έως  6000£ → 80,00 +Φ.ΠΑ
  • Άνω των 6001,00£ → 100,00£ +Φ.Π.Α

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟ-ΑΓΟΡΑΣ CREDIT ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ 20,00£

 

 

Επικοινωνία

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 294 / ΤΚ12243 / ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

- 2105310848

Email: info@onlinebid.gr